Kính mời quý khách like fanpage ủng hộ DVMS !

Kinh doanh gas cần điều kiện gì?

Câu hỏi: Gia đình tôi muốn mở cửa hàng kinh doanh gas.
Xin hỏi chúng tôi phải có điều kiện gì và thực hiện thủ tục như thế nào?
Kinh doanh gas cần điều kiện gì?

Trả lời:

Trong các dạng chất cháy, gas là một trong những chất cháy có mức độ nguy hiểm cháy, nổ cao nhất. Do đó, gas là mặt hàng kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Danh mục 3 ban hành kèm theo Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03/3/1999 của Chính phủ về hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hoá dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện.

Thứ nhất, về điều kiện để kinh doanh gas:

Theo quy định tại Thông tư số 15/1999/TT/BTM ngày 19/5/1999 của Bộ Thương mại, thương nhân kinh doanh gas phải có các điều kiện như sau:

    Là thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký kinh doanh mặt hàng    này, đồng thời phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Sở Thương mại (Sở Thương mại-Du lịch) quản  lý địa bàn cấp.
    Cửa hàng phải có thiết kế xây dựng theo qui định của Tiêu chuẩn Việt Nam- TCVN 2622:1995.
    Cán bộ, nhân viên của hàng kinh doanh khí đốt hoá lỏng phải được học tập kiến thức về khí đốt hoá lỏng, được  huấn luyện về phòng độc, phòng cháy, chữa cháy và được Công an tỉnh, thành phố kiểm tra, cấp chứng chỉ về  phòng cháy chữa cháy.

Cán bộ, nhân viên làm việc tại cửa hàng kinh doanh khí đốt hoá lỏng phải có đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công việc kinh doanh, được cơ quan y tế cấp quận, huyện, thị xã hoặc tương đương trở lên kiểm tra và xác nhận.

    Cửa hàng kinh doanh khí đốt hoá lỏng phải có đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy theo qui định  tại Mục 6 Tiêu chuẩn Việt Nam – TCVN 6223: 2996 và được cơ quan phòng cháy chữa cháy tỉnh, thành phố kiểm  tra, cấp Giấy chứng nhận đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Thứ hai, về thủ tục: Việc kinh doanh gas phải được thực hiện theo hai bước sau:

- Gia đình chị phải thành lập cơ sở kinh doanh, có thể là Công ty, Doanh nghiệp tư nhân hoặc Hộ kinh doanh. Lựa chọn loại hình nào là tùy thuộc vào quy mô, điều kiện và hướng kinh doanh của gia định chị. Thủ tục thành lập được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, Nghị định 43/2010/NĐ-CP.

- Sau khi thành lập cơ sở kinh doanh, gia đình chị phải xin giấy phép kinh doanh gas tại Sở Công thương. Thủ tục xin giấy phép được quy định tại được quy định tại Điều 30, nghị định số 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và nghị định số 118/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng, cụ thể như sau:

Bước 1: Cơ sở kinh doanh gửi hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng tại Sở Công thương. Nộp lệ phí và nhận giấy hẹn, nếu hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

    Đơn đề nghị:

- Mẫu dùng cho hộ kinh doanh cá thể - có xác nhận của địa phương (theo mẫu)

- Mẫu dùng cho doanh nghiệp (theo mẫu)

    Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh khí đốt hoá lỏng;
    Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy;
    Giấy khám sức khoẻ của người trực tiếp tham gia kinh doanh;
    Bản sao giấy học nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy của người trực tiếp tham gia kinh doanh;
    Bản sao giấy học nghiệp vụ khí đốt hoá lỏng của người trực tiếp tham gia kinh doanh;

Lưu ý : Tất cả các bản sao đều có thị thực sao y bản chính.

Số lượng hồ sơ: 04 bộ.

Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ, Phòng Kinh tế tiến hành thẩm tra cơ sở đảm bảo các điều kiện theo quy định, phòng Kinh tế gửi biên bản thẩm tra kèm theo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng, thuốc lá trình UBND thành phố để xem xét cấp giấy phép theo quy định (Tòan bộ công đọan này thời gian tối đa là 15 ngày làm việc tính từ khi nhận hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả. Cơ sở kinh doanh nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Công thương.